Голяма – кола, кола зиро, фанта, спрайт 500 мл.

Голяма наливна напитка 500 мл.