Малка – кола, кола зиро, фанта, спрайт 300 мл.

Малка наливна напитка 300 мл.