Средна – кола, кола зиро, фанта, спрайт 400 мл.

Средна наливна напитка 400 мл.